Liên hệ với chúng tôi

Bodegas Valoria
Carretera de Burgos, Km. 5
26006 Logroño (La Rioja)


Thông tin liên hệ

Jose Iraizoz
Giám đốc Xuất khẩu, Bodegas Valoria
email:  jose.iraizoz@bvaloria.com
Add us to your contact book

Điện thoại di động +34 671 228 446
Nhà máy rượu: contacto@bvaloria.com
Xuất khẩu: export@bvaloria.com

Nhà máy rượu: + 34 941 204 059
Xuất khẩu: + 34 956 292 196

Carretera de Burgos, Km.5,
26006 Logroño (La Rioja)

Google Maps

 

Giữ liên lạc

Chúng tôi có bản tin hàng quý để giúp mọi người luôn được kết nối thông tin. Đăng ký và duy trì cập nhật về các sản phẩm rượu vang sắp được bày bán cũng như các sự kiện của nhà máy rượu. Bạn không muốn bỏ lỡ đâu