Gilbert & Gaillard International Challenge 2019

Viña Valoria Crianza 2016 and Viña Valoria Reserva 2014 have won the gold medal at the Gilbert & Gaillard International Competition.

The Gilbert & Gaillard wine guide is an essential reference for professionals and wine lovers from all over the world. Its objective is to promote and prescribe quality wines, representatives of a terroir and the know-how of passionate men and women.

 

Giữ liên lạc

Chúng tôi có bản tin hàng quý để giúp mọi người luôn được kết nối thông tin. Đăng ký và duy trì cập nhật về các sản phẩm rượu vang sắp được bày bán cũng như các sự kiện của nhà máy rượu. Bạn không muốn bỏ lỡ đâu

Age Verification

Are you of legal drinking age?